Venstre i Albertslunds kandidater til kv21

På denne side kan du løbende se alle vores kandidater til kommunalvalget og du kan læse om de mærkesager de går til valg på. Listen er arrangeret efter pladsen på stemmesedlen, men I Venstre bruger vi den sideordnede opstilling, hvilket betyder at de kandidater der bliver valgt til kommunalbestyrelsen i Albertslund er de kandidater der får flest personlige stemmer, uanset deres plads på stemmesedlen. Husk derfor at stemme personligt.


claus Rasmussen

claus rasmussen

Spidskandidat

Mærkesager:

En bedre folkeskole

Folkeskolen skal give vores unge det bedste afsæt til voksenlivet. Desværre har resultaterne i Albertslund været under landsgennemsnittet i mange år. Alt for mange elever forlader 9. klasse som værende ”ikke uddannelsesparat”. Det er rigtig trist og det skal ændres. Derfor skal vi blandt andet have max. 22 elever i klasserne, profilskoler og en skolebestyrelse med øget beslutningskompetence som kortere skoledage. Derudover skal Ungecenteret renoveres på linje med vores andre skoler.

Flere i arbejde

Albertslund er ikke en attraktiv kommune for nye virksomheder. Høje-Taastrup skabte 9.000 nye arbejdspladser, mens Albertslund ikke formåede at skabe 2.000 arbejdspladser som lovet ved sidste valg. Erhvervsklimamålingen bekræfter, at Høje-Taastrup er i TOP 5 mens Albertslund fik en bundplacering som nr. 92. 

Stærke virksomheder giver velfærd i kommunen via gode skatteindtægter samt lærlinge- og arbejdspladser til byens borgere. Albertslund skal indenfor 4 år være i Top 20 som erhvervskommune. Vi skal øge vores dialog med erhvervslivet, sikre kortere sagsbehandlingstider, en bedre iværksætterkultur gennem regelforenkling og straksaktivering af unge uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år.

Albertslund for seniorer

Albertslund skal være en by for alle, men seniorerne har været overset i mange år.

Især på boligområdet har kommunen forsømt at realiserer egnede boliger til byens seniorer, der fortsat ønsker at bo i ejerbolig, men blot på færre kvadratmeter. Vi skal derfor have senioregnede ejerboliger i Roholmsparken, Randager og andre velegnede steder. Derudover skal vi støtte en årlig skovtur for de mest udsatte ældre borgere og have en servicebus til Albertslund Centrum og Stadion.


Sofie Amalie Blomsterberg

Sofie Amalie Buhl Blomsterberg

Mærkesager:

Øget faglighed i folkeskolen

Eleverne i Albertslund får ikke det ud af undervisningen man kunne forvente når vi tager højde for deres social baggrund. Vi skal sikre at alle kan læse og regne når de går ud i 9. klasse så de er bedst muligt rustet til at gennemføre en ungdoms- eller erhvervsfaglig uddannelse.

Flere og bedre idrætsfaciliteter

Idrætslivet er ikke blevet prioriteret tilstrækkeligt højt i Albertslund. Derfor skal vi have en kunstgræsbane i Syd, en ny hal på stadion og en løsning på den gamle svømmehal ved Herstedvester Skole.

Bedre forebyggelse af livsstilsygdomme

Borgerne i Albertslund skal leve længere uden at være påvirket af livsstilssygdomme som KOL, diabetes og overvægt. Derfor skal vi have et øget fokus på forebyggelse i samarbejde med sundhedshuset og Region Hovedstaden.


Susanne Blomsterberg

Susanne BlomsterbergRune Buhl Frederiksen

Rune Buhl Frederiksen


Mærkesager:

Styr på økonomien

Nedbring de administrative udgifter

En bedre folkeskole med profillinjer i udskolingen

Fokus på kernevelfærden

Drop prestige projekterne

Henrik Berthou-Bertelsen  

Henrik Berthou-Bertelsen


Mærkesag:

Et bedre erhvervsklima

Albertslund skal blive bedre til at servicere de virksomheder vi har i kommunen. 

I vores nabokommuner kontakter man nye virksomheder og præsentere dem for nogle af de tilbud kommunen har, hvad enten der handler om arbejdskraft eller vækstmuligheder.

Det bør være et mål for Albertslund, at vi indenfor 4 uger har taget kontakt til en ny virksomhed, og præsenterer dem for Albertslunds erhvervstrategi, og hvilke muligheder kommunen har for at hjælpe en virksomhed godt igang.


Henrik Berthou-Bertelsen  

Heidi Berthou-Bertelsen